Prosiectau creadigol.
Wedi’i hysgogi gan ymchwil.

Cyflawni gwaith cyfathrebu ac allgymorth ledled Cymru.

O ymgyrchoedd cyfathrebu pwrpasol i allgymorth cymunedol ar raddfa fawr ac ymgysylltu â rhanddeiliaid.

Ein gwasanaethau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau dwyieithog i gleientiaid sy’n gwerthfawrogi disgresiwn, proffesiynoldeb a darpariaeth amhleidiol. Dros y blynyddoedd rydym wedi darparu prosiectau pwrpasol (o astudiaethau dichonoldeb i allgymorth cymunedol / rhanddeiliaid) hyd at ymgyrchoedd integredig ar raddfa fawr gwerth miliynau o bunnoedd.

Icon Research

Ymchwil a mewnwelediad

Icon Research

Allgymorth cymunedol

Icon Research

Ymgysylltu â rhanddeiliaid

Icon Research

Ymgyrchoedd brand

Icon Research

Ymgyrchoedd hysbysebu

Icon Research

Rheoli prosiectau

Icon Research

Gwleidyddiaeth Cymru: materion cyhoeddus

Icon Research

Ymgyrchoedd amlieithog

F&d Food Industry Infographics E&w

Ymchwil a mewnwelediad

Rydym yn defnyddio cyfathrebiadau sy’n cael eu gyrru gan ymchwil er mwyn cael yr effaith fwyaf

Allgymorth cymunedol

Meithrin ymddiriedaeth gan gymunedau ym mhob cwr o Gymru a gwrando arnynt
Fork 2 Fork Event Trailer 2509 Fork10
Lff Young People Filming Usw

Ymgysylltu â rhanddeiliaid

Gallwn eich helpu i nodi pwy yw eich cynulleidfa a’r ffordd orau i’w cyrraedd

Ymgyrchoedd brand

Datblygu eich gwerthoedd brand craidd hyd at wneud y gorau o leoli ac ymgysylltu
F2f Road Trip Mag Group 01
Lff Phase One Bus Stop Mock Up

Ymgyrchoedd hysbysebu

Sicrhau partneriaethau cyfryngau allweddol drwy’r sianeli cywir i sicrhau’r elw mwyaf posibl o fuddsoddiad

Rheoli prosiectau

Profiad o reoli prosiectau i gydlynu partneriaid lluosog a blaenoriaethau cystadleuol
F&d Taste Wales Event Lady Taking Y1a9469
Po 180214 Sheen 44

Gwleidyddiaeth Cymru: materion cyhoeddus

Cefnogaeth materion cyhoeddus amhleidiol yn seiliedig ar dystiolaeth o fewn amgylchedd o gyfrinachedd llwyr rhwng cleient ac asiantaeth

Ymgyrchoedd amlieithog

Ymgyrchoedd pwrpasol mewn o leiaf ddwy iaith (Cymraeg a Saesneg). Dros y blynyddoedd rydym wedi cynnal ymgyrchoedd amlieithog ledled Cymru yn ogystal ag yn rhyngwladol.
Flu General Newsletter Multilungual 2