Hwb cyflogadwyedd yn ennill gwobr genedlaethol

Hwb cyflogadwyedd yn ennill gwobr genedlaethol

Mae Sgema yn falch i gyhoeddi fod yr hwb cyflogadwyedd, a ddatblygwyd ar y cyd gyda phrifysgolion Cymru ac a ariannwyd gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, wedi ennill y wobr genedlaethol AGCAS ar gyfer Rhagoriaeth wrth Adeiladu Partneriaethau Effeithiol. Mae’r...
Sgema yn helpu i sefydlu melin drafod i gefn gwlad Cymru

Sgema yn helpu i sefydlu melin drafod i gefn gwlad Cymru

Mae Sgema yn falch o gyhoeddi ein rhan fel partner yn helpu i greu melin drafod yn edrych ar faterion sy’n wynebu cefn gwlad Cymru. Mae Arsyllfa yn brosiect bydd yn edrych ar yr holl faterion sy’n wynebu Cymru wledig, economi cefn gwlad a’r cymunedau sy’n ei ffurfio....